AF Tracking Sens. (videozáznam)

Môžete nastaviť citlivosť automatického zaostrovania v režime videozáznamu.

  1. MENU (Camera Settings2) → [AF Tracking Sens.]→požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Responsive:
Nastavenie citlivosti automatického zaostrovania na vysokú hodnotu. Tento režim je užitočný pri snímaní videozáznamov, v ktorých sa snímaný objekt rýchlo pohybuje.
Standard:
Nastavenie citlivosti automatického zaostrovania na normálnu hodnotu. Tento režim je užitočný, keď sa pred snímaným objektom nachádzajú prekážky alebo sa snímaný objekt nachádza na zaľudnenom mieste.