Odosielanie záberov do smartfónu (Zdieľanie jedným dotykom NFC)

Pomocou jediného dotyku môžete pripojiť tento výrobok a smartfón kompatibilný s funkciou NFC a odoslať záber zobrazený na displeji tohto výrobku priamo do smartfónu. Môžete prenášať statické zábery, videozáznamy vo formáte XAVC S a spomalené a zrýchlené videozáznamy.

 1. Aktivujte funkciu NFC smartfónu.
  • Na zariadení iPhone/iPad spustite Imaging Edge Mobile a potom voľbou [Scan NFC/QR Code of the Camera][Scan NFC of the Camera] aktivujte funkciu NFC.
 2. Zobrazte jeden záber v tomto výrobku.
 3. Podržte smartfón priložený k fotoaparátu na 1 až 2 sekundy.

  Tento výrobok a smartfón sa pripoja a potom sa zobrazený záber odošle do smartfónu.

  • Pred priložením smartfónu zrušte jeho funkcie kľudového režimu a zablokovania displeja.
  • Funkcia NFC je dostupná len vtedy, keď je na tomto výrobku uvedené (Značka N).
  • Ak chcete preniesť dva zábery alebo viac záberov, zvoľte MENU (Network)[Send to Smartphone Func.][Send to Smartphone] na voľbu záberov. Po zobrazení prostredia s aktivovaným pripojením použite funkciu NFC na pripojenie tohto výrobku a smartfónu.

Informácie o funkcii „NFC“

NFC je technológia, ktorá umožňuje bezdrôtovú komunikáciu medzi rôznymi zariadeniami s krátkym dosahom, ako sú napríklad mobilné telefóny alebo IC tagy, atď. Funkcia NFC uľahčuje dátovú komunikáciu na základe jediného dotyku určeného dotykového bodu.

 • NFC (Near Field Communication) je medzinárodný štandard technológie bezdrôtovej komunikácie s krátkym dosahom.

Poznámka

 • Môžete zvoliť veľkosť záberu, ktorý sa má odoslať do smartfónu, z možností [Original], [2M] alebo [VGA].
  Ak chcete zmeniť veľkosť záberu, postupujte podľa nasledujúcich krokov.
  • Pre smartfón so systémom Android
   Spustite Imaging Edge Mobile a veľkosť záberu zmeňte pomocou [Settings] [Copy Image Size].
  • Pre iPhone alebo iPad
   Zvoľte Imaging Edge Mobile v Nastaveniach a veľkosť záberu zmeňte pomocou [Copy Image Size].
 • Zábery vo formáte RAW sa pri odoslaní skonvertujú do formátu JPEG.
 • Videozáznamy vo formáte AVCHD sa nedajú odosielať.
 • V závislosti od smartfónu sa prenesený videozáznam nemusí prehrávať správne. Napríklad, videozáznam sa nemusí prehrávať plynule, alebo môže byť bez zvuku.
 • Ak sa v tomto výrobku zobrazí prostredie s miniatúrnymi náhľadmi, zábery sa nedajú preniesť pomocou funkcie NFC.
 • Ak sa nedá zriadiť pripojenie, vykonajte nasledovné:
  • Spustite Imaging Edge Mobile v smartfóne a potom smartfón pomaly približujte k (Značka N) tohto výrobku.
  • Ak je smartfón v puzdre, vyberte ho.
  • Ak je tento výrobok v puzdre, vyberte ho.
  • Skontrolujte, či je funkcia NFC aktivovaná vo vašom smartfóne.
 • Keď je [Airplane Mode] nastavený na [On], nie je možné pripojiť tento výrobok a smartfón. Nastavte [Airplane Mode] na [Off].