File Format (videozáznam)

Zvolí sa formát súborov videozáznamov.

  1. MENU(Camera Settings2) → [File Format] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

 File Format Vlastnosti
XAVC S 4K Videozáznamy sa nasnímajú s rozlíšením 4K (3840 × 2160). Môžete uložiť videozáznamy do počítača pomocou softvéru PlayMemories Home.
XAVC S HD Videozáznamy sa nasnímajú s lepšou kvalitou ako vo formáte AVCHD s väčším objemom dát.
AVCHD Formát AVCHD má vysoký stupeň kompatibility so zariadeniami na ukladanie údajov inými ako počítače. Môžete uložiť videozáznamy do počítača alebo vytvoriť disk, ktorý podporuje tento formát pomocou softvéru PlayMemories Home.

Poznámka

  • Keď sa [File Format] nastaví na [AVCHD], veľkosť súborov videozáznamov sa obmedzí približne na 2 GB. Ak veľkosť súboru videozáznamu dosiahne približne 2 GB počas snímania, automaticky sa vytvorí nový súbor videozáznamu.