USB Power Supply

Nastavenie možnosti privádzania napájania prostredníctvom mikro USB kábla, keď je výrobok pripojený k počítaču alebo zariadeniu USB.

  1. MENU (Setup) → [USB Power Supply] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Napájanie sa privádza do výrobku prostredníctvom mikro USB kábla, keď je výrobok pripojený k počítaču, atď.
Off:
Napájanie sa neprivádza do výrobku prostredníctvom mikro USB kábla, keď je výrobok pripojený k počítaču atď. Ak použijete dodaný AC adaptér, napájanie sa bude privádzať, aj keď je zvolená možnosť [Off].


Úkony dostupné počas privádzania napájania prostredníctvom USB kábla

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené dostupné/nedostupné úkony počas privádzania napájania prostredníctvom USB kábla.
Značka označenia uvádza dostupný úkon a „―“ uvádza nedostupný úkon.

Úkon Dostupný/Nedostupný
Snímanie záberov
Prehliadanie záberov
Pripojenie prostredníctvom Wi-Fi/NFC/Bluetooth
Nabíjanie akumulátora
Zapnutie fotoaparátu bez vloženého akumulátora

Poznámka

  • Vložte akumulátor do výrobku na prívod napájania prostredníctvom USB kábla.