Prepínanie zobrazenia prostredia (počas snímania/prehrávania)

Môžete zmeniť obsah zobrazenia na displeji.

 1. Stlačte tlačidlo DISP (Nastavenie zobrazenia).
  • Ak chcete prepnúť informácie zobrazené v hľadáčiku, stlačte tlačidlo DISP počas pozerania do hľadáčika.
  • Po každom stlačení tlačidla DISP sa bude meniť zobrazenie displeja.
  • Zobrazený obsah a jeho poloha slúžia len na orientáciu, pričom sa od skutočného zobrazenia môžu líšiť.

  Počas snímania (Monitor)

  Display All Info.No Disp. Info.HistogramLevelFor viewfinderDisplay All Info.

  Počas snímania (Hľadáčik)

  LevelNo Disp. Info.HistogramLevel

  Počas prehrávania (Monitor/Hľadáčik)

  Display Info.HistogramNo Disp. Info.Display Info.

  • Ak záber obsahuje preexponovanú alebo podexponovanú oblasť, zodpovedajúca časť bude blikať na zobrazení histogramu (upozornenie na preexponované/podexponované oblasti).
  • Nastavenia prehrávania sa použijú aj v [Auto Review].

Zobrazenie histogramu

Histogram zobrazuje rozloženie jasu, pričom zobrazuje, koľko je k dispozícii pixlov podľa jasu. Zobrazuje tmavšiu časť smerom doľava a jasnejšiu časť smerom doprava.

Histogram sa mení v závislosti od korekcie expozície.

Špičková hodnota na pravom alebo ľavom konci histogramu znamená, že záber obsahuje preexponovanú alebo podexponovanú oblasť, a to v uvedenom poradí. Takéto nedostatky sa nedajú opraviť pomocou počítača po nasnímaní. Korekciu expozície vykonajte podľa potreby ešte pred snímaním.

(A): Počet pixlov

(B): Jas

Poznámka

 • Zobrazenie v hľadáčiku a zobrazenie na monitore pre snímanie sa dajú nastaviť osobitne. Pozrite sa do hľadáčika, aby ste mohli vykonať nastavenia zobrazenia pre hľadáčik.
 • Informácie v zobrazení histogramu neuvádzajú finálnu fotografiu. Sú to informácie o zábere zobrazenom na displeji. Finálny výsledok bude závisieť od hodnoty clony atď.
 • Zobrazenie histogramu sa bude výrazne líšiť medzi snímaním a prehliadaním v nasledujúcich prípadoch:
  • Keď sa použije blesk
  • Pri snímaní slabo osvetleného objektu, ako je napríklad nočná scéna
 • V režime videozáznamu sa [For viewfinder] nedá zobraziť.

Rada

 • Pri východiskových nastaveniach sa nezobrazí nasledovné.
  • Graphic Display
  • Monitor Off
  • Display All Info. (pri použití hľadáčika)
  Ak chcete meniť režimy zobrazenia, ktoré sa prepnú, keď stlačíte tlačidlo DISP, zvoľte MENU → (Camera Settings2)[DISP Button] a zmeňte nastavenie.