Nabíjanie akumulátora počas jeho vloženia vo fotoaparáte

 1. Vypnite napájanie.
 2. Pripojte fotoaparát s akumulátorom vloženým do sieťového adaptéra (je súčasťou dodávky) pomocou mikro USB kábla (je súčasťou dodávky) a potom pripojte sieťový adaptér k elektrickej zásuvke.

  Kontrolka nabíjania na fotoaparáte (oranžová)
  Svieti: Nabíjanie
  Nesvieti: Nabíjanie je dokončené
  Bliká: Vyskytla sa chyba nabíjania alebo sa nabíjanie dočasne prerušilo, pretože sa teplota fotoaparátu nenachádza v rámci správneho rozsahu

  • Doba nabíjania (úplne nabitie): Doba nabíjania je približne 285 min.
  • Vyššie uvedený nabíjací čas platí pri nabíjaní úplne vybitého akumulátora pri teplote 25°C. Nabíjanie môže trvať dlhšie, a to v závislosti od podmienok používania a okolností.
  • Kontrolka nabíjania zhasne, keď je nabíjanie dokončené.
  • Ak sa kontrolka nabíjania rozsvieti a potom ihneď zhasne, znamená to, že je akumulátor úplne nabitý.

Poznámka

 • Ak kontrolka nabíjania bliká, keď akumulátor nie je úplne nabitý, vyberte akumulátor alebo odpojte USB kábel od fotoaparátu a potom ho znova vložte na nabíjanie.
 • Ak kontrolka nabíjania na fotoaparáte bliká, keď je sieťový adaptér pripojený k elektrickej zásuvke, znamená to, že sa nabíjanie dočasne prerušilo, pretože teplota je mimo odporúčaného rozsahu. Keď sa teplota vráti späť do správneho rozsahu, nabíjanie sa obnoví. Odporúčame nabíjať akumulátor pri teplote okolia od 10 °C do 30 °C.
 • Použite blízku elektrickú zásuvku, keď používate AC adaptér/nabíjačku batérií. Ak sa vyskytne akákoľvek porucha, ihneď odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky, aby sa odpojil zdroj napájania.
  Ak používate výrobok s kontrolkou nabíjania, vezmite do úvahy, že výrobok nie je odpojený od zdroja napájania, aj keď táto kontrolka nesvieti.
 • Ak zapnete fotoaparát, napájanie sa bude privádzať z elektrickej zásuvky a vy budete môcť ovládať fotoaparát. Akumulátor sa však nebude nabíjať.
 • Keď použijete úplne nový akumulátor alebo akumulátor, ktorý sa nepoužíval dlhý čas, kontrolka nabíjania môže rýchlo blikať, keď sa akumulátor nabíja. Ak k tomu dôjde, vyberte akumulátor alebo odpojte USB kábel od fotoaparátu a potom ho znova vložte na nabíjanie.
 • Nenabíjajte akumulátor nepretržite ani opakovane bez toho, aby sa použil, ak je už úplne alebo takmer nabitý. V opačnom prípade môže dôjsť k zhoršeniu činnosti akumulátora.
 • Keď je nabíjanie dokončené, odpojte sieťový adaptér od elektrickej zásuvky.
 • Používajte len originálne akumulátory, USB káble (sú súčasťou dodávky) a AC adaptéry (sú súčasťou dodávky) značky Sony.