Recover Image DB

Ak boli obrazové súbory spracovávané v počítači, môžu sa vyskytnúť problémy s obrazovým databázovým súborom. V takomto prípade sa zábery na pamäťovej karte prostredníctvom tohto výrobku nezobrazia. Ak dôjde k takýmto problémom, opravte daný súbor pomocou [Recover Image DB].

  1. MENU (Setup) → [Recover Image DB][Enter].

Poznámka

  • Ak je akumulátor úplne vybitý, obrazové databázové súbory sa nedajú opraviť. Použite dostatočne nabitý akumulátor.
  • Zábery zaznamenané na pamäťovú kartu sa pomocou [Recover Image DB] neodstránia.