Snímanie statických záberov

 1. Zvoľte požadovaný režim snímania otočením otočného prepínača režimov.

 2. Nastavte uhol displeja a držte fotoaparát.Alebo pozerajte do hľadáčika a držte fotoaparát.
 3. Keď je pripojený objektív so zoomom, zábery zväčšite otočením krúžku zoomu.
 4. Zaostrite stlačením tlačidla spúšte do polovice.
  Keď je záber zaostrený, ozve sa zvuková signalizácia a rozsvieti sa indikátor (ako je ).

 5. Tlačidlo spúšte stlačte úplne nadol.

Snímanie záberov s uzamknutým zaostrením na požadovaný objekt (funkcia Focus-lock)

Snímanie záberov s uzamknutým zaostrením na požadovaný objekt v režime automatického zaostrovania.

 1. MENU (Camera Settings1) → [Focus Mode][Single-shot AF] alebo [Automatic AF].
 2. Umiestnite snímaný objekt do oblasti automatického zaostrovania a stlačte tlačidlo spúšte do polovice.

  Zaostrenie sa uzamkne.

  • Ak je ťažké zaostriť na požadovaný objekt, nastavte [Focus Area] na [Center] alebo [Flexible Spot].
 3. Podržte stlačené tlačidlo spúšte do polovice a umiestnite snímaný objekt späť do pôvodnej polohy s cieľom vytvoriť novú kompozíciu záberu.

 4. Stlačením tlačidla spúšte úplne nadol zhotovte záber.

Rada

 • Keď výrobok nedokáže zaostriť automaticky, indikátor zaostrenia bude blikať a zvuková signalizácia sa neozve. Buď zmeňte kompozíciu záberu, alebo zmeňte nastavenie zaostrenia.V režime [Continuous AF] sa rozsvieti , pričom sa zvuková signalizácia toho, že sa dosiahlo zaostrenie, neozve.
 • Po snímaní sa zobrazí ikona, ktorá bude znamenať, že sa zapisujú údaje. Nevyberajte pamäťovú kartu, pokiaľ sa zobrazuje táto ikona.

Poznámka

 • Keď sa snímaný objekt pohybuje, nie je možné uzamknúť zaostrenie, aj keď sa [Focus Mode] nastavilo na [Automatic AF].