View on TV

Zábery je možné zobraziť prostredníctvom TV prijímača s možnosťou pripojenia k internetu po ich prenesení z výrobku bez jeho pripojenia k TV prijímaču pomocou kábla. Pri niektorých TV prijímačoch bude možno potrebné vykonať nejaké úkony na TV prijímači. Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom spolu s daným TV prijímačom.

 1. MENU(Network) → [View on TV] → požadované zariadenie, ktoré sa má pripojiť.
 2. Keď chcete zobraziť zábery pomocou prezentácie, stlačte stred ovládacieho kolieska.

  • Ak chcete zobraziť nasledujúci/predchádzajúci záber manuálne, stlačte pravú/ľavú stranu ovládacieho kolieska.
  • Ak chcete zmeniť zariadenie, ktoré sa má pripojiť, stlačte spodnú stranu ovládacieho kolieska a potom zvoľte [Device list].

Nastavenia prezentácie

Nastavenia prezentácie je možné zmeniť stlačením spodnej strany ovládacieho kolieska.

Playback Selection:
Voľba skupiny záberov na zobrazenie.

Folder View(Still):
Vykoná sa voľba z možností [All] a [All in Folder].

Date View:
Vykoná sa voľba z možností [All] a [All in Date Rng.].

Interval:
Vykoná sa voľba z možností [Short] a [Long].

Effects*:
Vykoná sa voľba z možností [On] a [Off].

Playback Image Size:
Vykoná sa voľba z možností [HD] a [4K].

*Nastavenia sú účinné len pre TV prijímač BRAVIA, ktorý je kompatibilný s danými funkciami.

Poznámka

 • Túto funkciu je možné použiť na TV prijímači, ktorý podporuje prehrávač DLNA.
 • Môžete zobraziť zábery prostredníctvom TV prijímača kompatibilného s funkciou Wi-Fi Direct alebo TV prijímača s možnosťou pripojenia k internetu (vrátane TV prijímačov pripojených prostredníctvom káblovej siete).
 • Ak pripojíte TV prijímač k tomuto výrobku a nepoužijete Wi-Fi Direct, najprv budete musieť zaregistrovať svoj prístupový bod.
 • Zobrazenie záberov prostredníctvom TV prijímača môže istý čas trvať.
 • Videozáznamy sa nedajú zobraziť prostredníctvom TV prijímača pomocou Wi-Fi. Použite kábel HDMI (predáva sa osobitne).
 • Keď sa [Display as Group] nastaví na [On], do TV prijímača sa prenesie len prvý záber zo skupiny.