Zoznam ikon na monitore

Zobrazený obsah a jeho poloha na obrázkoch slúžia len na orientáciu, pričom sa od skutočných zobrazení môžu líšiť.

Popisy sú uvedené pod zobrazením ikon.

Ikony na obrazovke snímania

Režim monitora

Režim hľadáčika

 1. Režim snímania/Rozpoznanie scén
  P P* A S M
  Režim snímania

  Číslo registra
  Ikony rozpoznania scén
  Scene Selection
 2. Nastavenia fotoaparátu
  NO CARD
  Stav pamäťovej karty
  100/1 h 30 m
  Zostávajúci počet záberov, ktoré je možné nasnímať/Dostupný záznamový čas videozáznamov
  Zápis dát / Počet zostávajúcich záberov na zápis
  Zobrazovací pomer statických záberov
  24M / 20M / 16M / 12M / 10M / 8.0M / 6.0M / 5.1M / 4.0M
  Veľkosť záberu statických záberov
  RAW
  Snímanie RAW
  X.FINE FINE STD
  JPEG Quality
  XAVC S 4K XAVC S HD AVCHD
  Formát súborov videozáznamov
  Nastavenie snímania videozáznamov
  120p 60p 60i 30p 24p 100p 50p 50i 25p
  Snímková frekvencia videozáznamov
  Proxy Recording
  120fps 60fps 30fps 15fps 8fps 4fps 100fps 50fps 25fps 12fps 6fps 3fps 2fps 1fps
  Rýchlosť snímania pre spomalené/zrýchlené snímanie
  Prebieha nabíjanie blesku
  Setting Effect OFF 
  AF Illuminator
  Vypnutie/zapnutie SteadyShot, Výstraha chvenia fotoaparátu
  SteadyS. Focal Len. /Výstraha chvenia fotoaparátu
  Inteligentný zoom/ Clear Image Zoom/Digitálny zoom
  Diaľkové ovládanie z počítača
  Bright Monitoring
  Silent Shooting
  Diaľkový ovládač
  Žiadny záznam zvuku videozáznamov
  Wind Noise Reduct.
  Pre záber existujú informácie o autorských právach
  Gamma Disp. Assist
  Touch Shutter
  Focus Cancel
  Tracking Cancel
  Spot Focus
  Vykonávanie [Spot Focus]
  NFC aktívne
  Pripojenie pomocou funkcie Bluetooth je dostupné/Pripojenie pomocou funkcie Bluetooth je nedostupné
  Pripojené k smartfónu / Nepripojené k smartfónu
  Získanie informácií o polohe/Informácie o polohe nie je možné získať
  Airplane Mode
  Výstraha prehriatia
  Databázový súbor je plný/Chyba databázového súboru
 3. Batéria
  Stav batérie
  Výstraha stavu batérie
  Napájanie USB
 4. Nastavenia snímania
  Drive Mode
  Flash Mode /Wireless Flash/Red Eye Reduction
  ±0.0
  Flash Comp.
  Focus Mode
  Focus Area
  File Format
  Metering Mode
  7500K A5 G5
  White Balance (automatický režim, predvolené nastavenie, automatický režim snímania pod vodou, používateľské nastavenie, farebná teplota, farebný filter)
  D-Range Optimizer /Auto HDR
  +3 +3 +3
  Creative Style /Kontrast, sýtosť farieb a ostrosť
  Picture Effect
  Face/Eye Priority in AF

  Picture Profile
 5. Indikátor zaostrenia/nastavenia expozície
  Indikátor zaostrenia
  1/250
  Rýchlosť uzávierky
  F3.5
  Hodnota clony
  Korekcia expozície/Manuálne meranie
  ISO400
  ISO AUTO
  ISO400
  Citlivosť ISO
  Uzamknutie AE/Uzamknutie FEL/Uzamknutie AWB
 6. Vodiace indikátory/iné
  Tracking Cancel
  Zobrazenie vodiaceho indikátora pre sledovanie
  Select Focus Point On/Off
  Zobrazenie vodiaceho indikátora pre nastavenie Focus Area
  Focus Cancel
  Zobrazenie vodiaceho indikátora pre zrušenie zaostrovania
  Zobrazenie vodiaceho indikátora pre funkciu My Dial
  Funkcia ovládacieho kolieska
  Funkcia ovládacieho voliča


  Indikátor stupňovania

  Oblasť bodového merania


  Sprievodca nastavením expozície

  Indikátor rýchlosti uzávierky
  Indikátor clony
  Histogram
  Digitálna libela
  STBY REC
  Pohotovostný režim snímania videozáznamu/Priebeh snímania videozáznamu
  1:00:12
  Skutočný záznamový čas videozáznamu (hodiny: minúty: sekundy)
  Audio Level Display
  REC Control
  00:00:00:00
  Časový kód (hodiny: minúty: sekundy: snímky)
  00 00 00 00
  Používateľský bit

Ikony na obrazovke prehrávania

Zobrazenie jedného záberu

Zobrazenie histogramu

 1. Základné informácie
  View Mode
  Rating
  Ochrana
  DPOF
  DPOF je nastavené
  3/7
  Číslo súboru/Počet záberov v režime zobrazenia
  NFC aktívne
  Stav batérie
  Display as Group
  Zahrnutý je vysokokomprimovaný videozáznam s nízkym rozlíšením, ktorý odráža pôvodný videozáznam
 2. Nastavenia fotoaparátu

  Pozrite si časť „Ikony na obrazovke snímania“.

 3. Nastavenia snímania
  Chyba obrazového efektu
  Chyba automatického HDR
  35mm
  Ohnisková vzdialenosť objektívu
  HLG
  Snímanie HDR (Hybrid Log-Gamma)

  Ďalšie ikony zobrazené v tejto oblasti nájdete uvedené v časti „Ikony na obrazovke snímania“.

 4. Informácie o zábere
  Informácie o zemepisnej šírke/zemepisnej dĺžke
  Pre záber existujú informácie o autorských právach
  2019 -1-1 10:37PM
  Dátum nasnímania
  100-0003
  Číslo priečinka - číslo súboru
  Histogram (Jas/R/G/B)