Long Exposure NR (statický záber)

Keď nastavíte rýchlosť uzávierky na 1 sekúnd alebo viac (snímanie s dlhou expozíciou), redukcia šumu bude zapnutá počas otvorenia uzávierky. Pri zapnutí tejto funkcie sa redukuje zrnitý šum typický pre dlhé expozície.

 1. MENU (Camera Settings1)[Long Exposure NR] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Redukcia šumu bude aktívna počas otvorenia uzávierky. Keď prebieha redukcia šumu, zobrazí sa hlásenie a ďalšie zábery nebude možné nasnímať. Túto možnosť zvoľte pri priorite kvality záberu.
Off:
Redukcia šumu sa neaktivuje. Túto možnosť zvoľte pri priorite časovania snímania.

Poznámka

 • Redukcia šumu sa nemusí aktivovať ani v prípade, že [Long Exposure NR] je nastavené na [On] v nasledujúcich situáciách:
  • [Drive Mode] je nastavené na [Cont. Shooting] alebo [Cont. Bracket].
  • Režim snímania je nastavený na [Scene Selection] a sú zvolené [Sports Action], [Hand-held Twilight] alebo [Anti Motion Blur].
  • Citlivosť ISO je nastavená na [Multi Frame NR].
 • [Long Exposure NR] sa nedá nastaviť na [Off] v nasledujúcich režimoch snímania:
  • [Intelligent Auto]
  • [Scene Selection]