IR Remote Ctrl

Tento výrobok môžete ovládať a snímať zábery pomocou tlačidla SHUTTER, tlačidla 2SEC (spúšť s 2-sekundovým oneskorením) a tlačidla START/STOP (alebo tlačidla Movie (len RMT-DSLR2)) na bezdrôtovom diaľkovom ovládači RMT-DSLR1 (predáva sa osobitne) a RMT-DSLR2 (predáva sa osobitne). Pozrite si aj návod na používanie infračerveného diaľkového ovládača.

  1. MENU (Setup) → [IR Remote Ctrl] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Umožňuje používanie infračerveného diaľkového ovládača.
Off:
Neumožňuje používanie infračerveného diaľkového ovládača.

Poznámka

  • Objektív alebo slnečná clona objektívu môže zakrývať snímač infračerveného diaľkového ovládača, ktorý prijíma signály. Infračervený diaľkový ovládač používajte v polohe, z ktorej signál môže dosiahnuť výrobok.
  • Keď je [IR Remote Ctrl] nastavené na možnosť [On], výrobok sa do úsporného režimu neprepne. Nastavte [Off] po použití infračerveného diaľkového ovládača.
  • Infračervený diaľkový ovládač sa nedá používať, pokiaľ je [Bluetooth Rmt Ctrl] nastavené na [On].