New Folder

Vytvorí sa nový priečinok na pamäťovej karte na ukladanie statických záberov. Vytvorí sa nový priečinok s číslom priečinka o jedna vyšším, ako je najvyššie číslo aktuálne používaného priečinka. Zábery sa budú ukladať do čerstvo vytvoreného priečinka.

  1. MENU(Setup)→[New Folder].

Poznámka

  • Keď vložíte pamäťovú kartu, ktorá sa používala v inom zariadení do tohto výrobku a budete snímať zábery, automaticky sa môže vytvoriť nový priečinok.
  • Do jedného priečinka je možné uložiť maximálne 4 000 záberov. Keď sa kapacita priečinka prekročí, je možné, že sa automaticky vytvorí nový priečinok.