Face Registration (Delete)

Zaregistrovaná tvár sa vymaže.

  1. MENU (Camera Settings1) → [Face Registration][Delete].
    Ak zvolíte [Delete All], môžete vymazať všetky zaregistrované tváre.

Poznámka

  • Aj keď vykonáte [Delete], údaje zaregistrovanej tváre zostanú v tomto výrobku. Ak chcete vymazať údaje zaregistrovaných tvárí z tohto výrobku, zvoľte [Delete All].