Face Registration (Order Exchanging)

Keď sa zaregistrujú viaceré tváre s udelením priority, priorita sa udelí prvej zaregistrovanej tvári. Poradie priority môžete zmeniť.

  1. MENU (Camera Settings1) → [Face Registration][Order Exchanging].
  2. Zvoľte tvár, ktorej chcete zmeniť poradie priority.
  3. Zvoľte cieľové miesto.