PC Remote Settings: Still Img. Save Dest.

Nastavenie toho, či sa budú statické zábery ukladať do fotoaparátu aj počítača počas snímania pomocou PC Remote. Toto nastavenie je užitočné vtedy, keď chcete kontrolovať zaznamenané zábery vo fotoaparáte bez opustenia fotoaparátu.

*PC Remote: Použije sa Imaging Edge (Remote) na ovládanie tohto výrobku z počítača, vrátane takých funkcií, ako sú snímanie a ukladanie záberov do počítača.

  1. MENU (Setup) → [PC Remote Settings][Still Img. Save Dest.] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

PC Only:
Statické zábery sa uložia len do počítača.
PC+Camera:
Statické zábery sa uložia do počítača a do fotoaparátu.

Poznámka

  • Nie je možné zmeniť nastavenie [Still Img. Save Dest.] počas snímania pomocou funkcie PC Remote. Nakonfigurujte nastavenie pred tým, ako začnete snímať.
  • Ak vložíte pamäťovú kartu, na ktorú nie je možný záznam, nebudete môcť snímať statické zábery, aj keď zvolíte [PC+Camera].
  • Ak zvolíte [PC+Camera], pričom ste nevložili pamäťovú kartu do fotoaparátu, nebudete môcť spustiť uzávierku, aj keď sa [Release w/o Card] nastaví na [Enable].
  • Počas prehliadania statických záberov vo fotoaparáte nie je možné snímanie pomocou PC Remote.