Počet záberov, ktoré je možné nasnímať

Keď vložíte pamäťovú kartu do fotoaparátu a zapnete fotoaparát, na displeji sa zobrazí počet záberov, ktoré je možné nasnímať (pokiaľ budete pokračovať v snímaní s aktuálnymi nastaveniami).

Poznámka

  • Keď hodnota „0“ (počet záberov, ktoré je možné zaznamenať) bliká oranžovou farbou, znamená to, že pamäťová karta je plná. Vymeňte pamäťovú kartu za inú, alebo vymažte zábery z aktuálnej pamäťovej karty.
  • Keď „NO CARD“ bliká oranžovou farbou, znamená to, že nie je vložená žiadna pamäťová karta. Vložte pamäťovú kartu.

Počet záberov, ktoré je možné zaznamenať na pamäťovú kartu

V nasledujúcej tabuľke je uvedený približný počet záberov, ktoré je možné uložiť na pamäťovú kartu naformátovanú v tomto fotoaparáte. Hodnoty sú definované pomocou štandardných pamäťových kariet Sony na testovanie.

Hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od podmienok pri snímaní a typu použitej pamäťovej karty.

[JPEG Image Size]: [L: 24M]
[Aspect Ratio] je nastavené na [3:2] *1

(Jednotky: Zábery)

JPEG Quality/ File Format 8 GB 32 GB 64 GB 256 GB
Standard 1300 5300 10500 40000
Fine 810 3300 6600 26000
Extra fine 405 1600 3250 13000
RAW & JPEG *2 215 870 1750 7000
RAW 295 1200 2400 9600

*1Keď sa [Aspect Ratio] nastaví na inú možnosť ako [3:2], môžete zaznamenať viac záberov, ako je uvedené v tabuľke vyššie. (okrem prípadu, keď sa zvolí [RAW])

*2 [JPEG Quality] keď je zvolený formát [RAW & JPEG]: [Fine]

Poznámka

  • Aj keď je počet záberov, ktoré je možné nasnímať, vyšší ako 9999 záberov, zobrazí sa „9999“.
  • Uvedené hodnoty platia pri použití pamäťovej karty Sony.