Prepínanie medzi statickými zábermi a videozáznamami (View Mode)

Nastaví sa režim zobrazenia (spôsob zobrazenia záberov).

  1. MENU(Playback) → [View Mode] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Date View:
Zobrazenie záberov podľa dátumu.
Folder View(Still):
Zobrazenie len statických záberov.
AVCHD View:
Zobrazenie len videozáznamov vo formáte AVCHD.
XAVC S HD View:
Zobrazenie len videozáznamov vo formáte XAVC S HD.
XAVC S 4K View:
Zobrazenie len videozáznamov vo formáte XAVC S 4K.