Focus Standard

Ak priradíte [Focus Standard] požadovanému používateľskému tlačidlu, môžete vyvolať užitočné funkcie, ako je rýchle posunutie zaostrovacieho rámčeka atď., a to v závislosti od nastavení oblasti zaostrovania.

  1. MENU → (Camera Settings2) → [Custom Key] → požadované tlačidlo, potom priraďte funkciu [Focus Standard] danému tlačidlu.
    • Ak chcete použiť funkciu [Focus Standard] počas snímania videozáznamov, zvoľte MENU → (Camera Settings2) → [Custom Key] → požadované tlačidlo a potom priraďte [Focus Standard] danému tlačidlu.
  2. Stlačte tlačidlo, ktorému je priradená funkcia [Focus Standard].
    • To, čo môžete vykonať stlačením daného tlačidla, sa bude meniť v závislosti od nastavenia pre [Focus Area].
Keď sa [Focus Area] nastaví na [Zone], [Flexible Spot], [Expand Flexible Spot], [Tracking: Zone], [Tracking: Flexible Spot] alebo [Tracking: Expand Flexible Spot]:
Stlačením tlačidla sa posunie poloha rámčeka zaostrovania pomocou hornej/spodnej/ľavej/pravej strany ovládacieho kolieska.
Keď sa [Focus Area] nastaví na [Wide], [Center], [Tracking: Wide] alebo [Tracking: Center]:
Fotoaparát zaostrí na stred displeja, keď stlačíte príslušné tlačidlo.

Poznámka

  • Funkcia [Focus Standard] sa nedá nastaviť na [Left Button], [Right Button] ani [Down Button].