Prehrávanie videozáznamov

Prehrajú sa uložené videozáznamy.

 1. Stlačením tlačidla (prehrávanie) prepnite fotoaparát do režimu prehrávania.
 2. Zvoľte videozáznam, ktorý sa má prehrať, pomocou ovládacieho kolieska a stlačením stredu ovládacieho kolieska spustite prehliadanie.

Dostupné úkony počas prehrávania videozáznamu

Môžete vykonať spomalené prehrávanie a nastavenie hlasitosti zvuku, atď. stlačením spodnej strany ovládacieho kolieska.

 • : Prehrávanie
 • : Pozastavenie prehrávania
 • : Zrýchlené prehrávanie dopredu
 • : Zrýchlené prehrávanie dozadu
 • : Spomalené prehrávanie dopredu
 • : Spomalené prehrávanie dozadu
 • : Nasledujúci súbor videozáznamu
 • : Predchádzajúci súbor videozáznamu
 • : Zobrazenie nasledujúcej snímky
 • : Zobrazenie predchádzajúcej snímky
 • : Photo Capture
 • : Nastavenie hlasitosti zvuku
 • : Zatvorenie ovládacieho panela

Rada

 • Funkcie „Spomalené prehrávanie dopredu“, „Spomalené prehrávanie dozadu“, „Zobrazenie nasledujúcej snímky“ a „Zobrazenie predchádzajúcej snímky“ sú dostupné počas pozastavenia prehrávania.
 • Súbory videozáznamov nasnímané inými výrobkami sa nemusia dať prehrávať prostredníctvom tohto fotoaparátu.