Ovládanie fotoaparátu pomocou smartfónu (NFC Diaľkové ovládanie jedným dotykom)

Tento výrobok je možné pripojiť k smartfónu kompatibilnému s funkciou NFC pomocou ich vzájomného dotyku a potom ovládať tento výrobok pomocou smartfónu.
Uistite sa, že je [Ctrl w/ Smartphone] nastavené na [On] voľbou MENU(Network) → [Ctrl w/ Smartphone].

 1. Aktivujte funkciu NFC smartfónu.
  • Na zariadení iPhone/iPad spustite Imaging Edge Mobile a potom voľbou [Scan NFC/QR Code of the Camera][Scan NFC of the Camera] aktivujte funkciu NFC.
 2. Prepnite tento výrobok do režimu snímania.
  • Funkcia NFC je dostupná len vtedy, keď je na displeji uvedené (Značka N).
 3. Podržte smartfón priložený k fotoaparátu na 1 až 2 sekundy.

  Smartfón a fotoaparát sú pripojené.

  • Môžete nasnímať záber prostredníctvom diaľkového ovládača počas kontroly kompozície záberu na obrazovke Imaging Edge Mobile.

Informácie o funkcii „NFC“

NFC je technológia, ktorá umožňuje bezdrôtovú komunikáciu s krátkym dosahom medzi rôznymi zariadeniami, ako sú napríklad mobilné telefóny alebo IC tagy, atď. Funkcia NFC uľahčuje dátovú komunikáciu na základe jediného dotyku určeného dotykového bodu.

 • NFC (Near Field Communication) je medzinárodný štandard technológie bezdrôtovej komunikácie s krátkym dosahom.

Poznámka

 • Ak sa nedá zriadiť pripojenie, vykonajte nasledovné:
  • Spustite Imaging Edge Mobile v smartfóne a potom smartfón pomaly približujte k (Značka N) tohto výrobku.
  • Ak je smartfón v puzdre, vyberte ho.
  • Ak je tento výrobok v puzdre, vyberte ho.
  • Skontrolujte, či je funkcia NFC aktivovaná vo vašom smartfóne.
 • Môže dôjsť k rušeniu rádiových vĺn, keďže komunikácia prostredníctvom Bluetooth a Wi-Fi (2,4 GHz) používa rovnaké frekvenčné pásmo. Ak je vaše pripojenie Wi-Fi nestabilné, môže sa vylepšiť vypnutím funkcie Bluetooth smartfónu. Ak to urobíte, funkcia prepojenia údajov o polohe nebude dostupná.
 • Keď je [Airplane Mode] nastavený na [On], nie je možné pripojiť tento výrobok a smartfón. Nastavte [Airplane Mode] na [Off].
 • Ak sú tento výrobok a smartfón pripojené, keď je tento výrobok v režime prehrávania, zobrazený záber sa odošle do smartfónu.