SteadyShot

Nastaví sa možnosť použitia funkcie SteadyShot.

  1. MENU (Camera Settings2) → [SteadyShot] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Použije sa [SteadyShot].
Off:
Funkcia [SteadyShot] sa nepoužije.
Pri použití statívu a podobne odporúčame nastaviť [Off].