4K Output Select (videozáznam)

Môžete nastaviť spôsob snímania videozáznamov a výstup prostredníctvom HDMI, keď je fotoaparát pripojený k externým záznamovým/prehrávacím zariadeniam kompatibilným so 4K atď.

 1. Otočte otočný prepínač režimov na (videozáznam).
 2. Pripojte fotoaparát k požadovanému zariadeniu prostredníctvom kábla HDMI.
 3. MENU (Setup) → [4K Output Select] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Memory Card+HDMI:
Súčasné vysielanie do externého záznamového/prehrávacieho zariadenia a ukladanie na pamäťovú kartu fotoaparátu.
HDMI Only(30p):
Vysielanie videozáznamu 4K v 30p do externého záznamového/prehrávacieho zariadenia bez ukladania na pamäťovú kartu fotoaparátu.
HDMI Only(24p) :
Vysielanie videozáznamu 4K v 24p do externého záznamového/prehrávacieho zariadenia bez ukladania na pamäťovú kartu fotoaparátu.
HDMI Only(25p) *:
Vysielanie videozáznamu 4K v 25p do externého záznamového/prehrávacieho zariadenia bez ukladania na pamäťovú kartu fotoaparátu.

*Len keď je [NTSC/PAL Selector] nastavené na PAL.

Poznámka

 • Túto položku je možné nastaviť len vtedy, keď je fotoaparát v režime videozáznamu a pripojený k zariadeniu kompatibilnému so 4K.
 • Keď je nastavené [HDMI Only(30p)], [HDMI Only(24p)] alebo [HDMI Only(25p)], [HDMI Info. Display] sa dočasne nastaví na [Off].
 • Počas spomaleného/zrýchleného snímania sa videozáznam 4K nebude vysielať do pripojeného zariadenia kompatibilného so 4K.
 • Keď je nastavené [HDMI Only(30p)], [HDMI Only(24p)] alebo [HDMI Only(25p)], počítadlo sa nebude posúvať dopredu (skutočný záznamový čas sa nebude merať), pokiaľ sa videozáznam bude zaznamenávať na externé záznamové/prehrávacie zariadenie.
 • Pri snímaní videozáznamov vo formáte 4K pomocou nastavenia [Memory Card+HDMI] sa videozáznamy nebudú vysielať do zariadenia pripojeného pomocou kábla HDMI, ak budete súčasne snímať videozáznam proxy. Ak chcete vykonávať prenos na výstup HDMI, nastavte [Proxy Recording] na [Off]. (Ak v takomto prípade nastavíte [Record Setting] na iné hodnoty okrem [24p], záber sa na displeji fotoaparátu nezobrazí).
 • Keď sa [File Format] nastaví na [XAVC S 4K] a fotoaparát je pripojený prostredníctvom HDMI, nasledujúce funkcie budú čiastočne obmedzené.
  • [Face/Eye Priority in AF]
  • [Face Priority in Multi Metering]
  • Funkcia sledovania