Audio Recording

Nastaví sa možnosť záznamu zvuku pri snímaní videozáznamov. Zvoľte [Off], aby sa vyhlo zaznamenaniu prevádzkových zvukov objektívu a fotoaparátu.

  1. MENU(Camera Settings2) → [Audio Recording] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Zaznamená sa zvuk (stereofónny).
Off:
Zvuk sa nezaznamená.