Record Setting (videozáznam)

Zvolí sa snímková frekvencia a prenosová rýchlosť pre snímanie videozáznamov.

 1. MENU(Camera Settings2) → [Record Setting] → požadované nastavenie.
  • Čím vyššia je rýchlosť snímania, tým vyššia je kvalita obrazu.

Podrobnosti položky ponuky

Keď je [File Format] nastavený na [XAVC S 4K]

Record Setting Prenosová rýchlosť Popis
30p 100M/ 25p 100M Približne 100 Mb/s Nasnímajú sa videozáznamy vo formáte 3840 × 2160 (30p/25p).
30p 60M/ 25p 60M Približne 60 Mb/s Nasnímajú sa videozáznamy vo formáte 3840 × 2160 (30p/25p).
24p 100M * Približne 100 Mb/s Nasnímajú sa videozáznamy vo formáte 3840 × 2160 (24p).
24p 60M * Približne 60 Mb/s Nasnímajú sa videozáznamy vo formáte 3840 × 2160 (24p).

*Len keď je [NTSC/PAL Selector] nastavené na NTSC

Keď je [File Format] nastavený na [XAVC S HD]

Record Setting Prenosová rýchlosť Popis
60p 50M /50p 50M Približne 50 Mb/s Nasnímajú sa videozáznamy vo formáte 1920 × 1080 (60p/50p).
60p 25M /50p 25M Približne 25 Mb/s Nasnímajú sa videozáznamy vo formáte 1920 × 1080 (60p/50p).
30p 50M /25p 50M Približne 50 Mb/s Nasnímajú sa videozáznamy vo formáte 1920 × 1080 (30p/25p).
30p 16M /25p 16M Približne 16 Mb/s Nasnímajú sa videozáznamy vo formáte 1920 × 1080 (30p/25p).
24p 50M * Približne 50 Mb/s Nasnímajú sa videozáznamy vo formáte 1920 × 1080 (24p).
120p 100M/100p 100M Približne 100 Mb/s Nasnímajú sa zrýchlené videozáznamy vo formáte 1920 × 1080 (120p/100p). Môžete snímať videozáznamy s frekvenciou 120 snímok za sekundu alebo 100 snímok za sekundu.
 • Môžete vytvoriť plynulejšie spomalené videozáznamy pomocou kompatibilných zariadení na úpravu obrazových záznamov.
120p 60M/100p 60M Približne 60 Mb/s Nasnímajú sa zrýchlené videozáznamy vo formáte 1920 × 1080 (120p/100p). Môžete snímať videozáznamy s frekvenciou 120 snímok za sekundu alebo 100 snímok za sekundu.
 • Môžete vytvoriť plynulejšie spomalené videozáznamy pomocou kompatibilných zariadení na úpravu obrazových záznamov.

*Len keď je [NTSC/PAL Selector] nastavené na NTSC

Keď je [File Format] nastavený na [AVCHD]

Record Setting Prenosová rýchlosť Popis
60i 24M(FX) /50i 24M(FX) Maximálne 24 Mb/s Nasnímajú sa videozáznamy vo formáte 1920 × 1080 (60i/50i).
60i 17M(FH) /50i 17M(FH) Priemerne približne 17 Mb/s Nasnímajú sa videozáznamy vo formáte 1920 × 1080 (60i/50i).

Poznámka

 • Vytvorenie disku so záznamom vo formáte AVCHD z videozáznamov, ktoré sa nasnímali s [60i 24M(FX) ]/[50i 24M(FX) ] ako [Record Setting] trvá dlhý čas, pretože sa konvertuje kvalita obrazu videozáznamov.Ak chcete uložiť videozáznamy bez ich konverzie, použite disk Blu-ray.
 • [120p]/[100p] nie je možné zvoliť pre nasledujúce nastavenia.
  • [Intelligent Auto]
  • [Scene Selection]
 • Zorný uhol bude užší za nasledujúcich podmienok:
  • Keď sa [File Format] nastaví na [XAVC S HD] a [Record Setting] sa nastaví na [120p]/[100p].
  • Keď sa [File Format] nastaví na [XAVC S 4K] a [Record Setting] sa nastaví na [30p]
  • Počas spomaleného/zrýchleného snímania