Snímanie v režime Bulb

Môžete nasnímať záber stopy pohybu objektu pomocou dlhej expozície.

Snímanie v režime Bulb je vhodné na zachytenie stôp, ktoré zanechali hviezdy alebo ohňostroj atď.

 1. Nastavte otočný prepínač režimov na M (Manual Exposure).
 2. Otáčajte ovládacie koliesko proti smeru hodinových ručičiek dovtedy, kým sa nezobrazí [BULB].
 3. Nastavte hodnotu clony (hodnotu F) otočením ovládacieho voliča.
 4. Zaostrite stlačením tlačidla spúšte do polovice.
 5. Podržte stlačené tlačidlo spúšte počas trvania snímania.
  Počas stlačenia tlačidla spúšte zostane uzávierka otvorená.

Rada

 • Pri snímaní ohňostroja, atď. zaostrite na nekonečno v režime manuálneho zaostrovania.Ak používate objektív, ktorého nekonečný bod je nejasný, vopred nastavte zaostrenie na ohňostroj v oblasti, na ktorú chcete zaostriť.
 • Aby bolo možné vykonávať snímanie v režime Bulb bez spôsobenia zhoršenia kvality obrazu, odporúčame, aby ste spustili snímanie počas toho, ako je fotoaparát studený.
 • Počas snímania v režime Bulb majú zábery tendenciu sa rozmazávať. Odporúča sa použitie statívu, diaľkového ovládača RMT-P1BT s funkciou Bluetooth (predáva sa osobitne) alebo diaľkového ovládača vybaveného funkciou uzamknutia (predáva sa osobitne). Pri použití diaľkového ovládača RMT-P1BT s funkciou Bluetooth je možné spustiť snímanie v režime Bulb stlačením tlačidla spúšte na diaľkovom ovládači. Ak chcete zastaviť snímanie v režime Bulb, znova stlačte tlačidlo spúšte na diaľkovom ovládači.Ak chcete použiť iný diaľkový ovládač, použite model, ktorý sa dá pripojiť prostredníctvom Multi/Micro USB koncovky.

Poznámka

 • Čím dlhší je expozičný čas, tým väčší šum bude viditeľný na zábere.
 • Keď sa [Long Exposure NR] nastaví na [On], redukcia šumu sa vykoná po snímaní v rovnakom trvaní, ako bola otvorená uzávierka. V priebehu vykonávania redukcie šumu nie je možné snímať.
 • Rýchlosť uzávierky sa nedá nastaviť na [BULB] v nasledujúcich situáciách:
  • [Auto HDR]
  • [Picture Effect]je nastavené na [Rich-tone Mono.].
  • [Multi Frame NR]
  • Keď sa [Drive Mode] nastaví na nasledovné:
   • [Cont. Shooting]
   • [Self-timer(Cont)]
   • [Cont. Bracket]
  • [Silent Shooting]
  Ak použijete vyššie uvedené funkcie, keď je rýchlosť uzávierky nastavená na [BULB], rýchlosť uzávierky sa dočasne nastaví na 30 sekúnd.