Auto HDR

Nasnímajú sa tri zábery pomocou rôznych expozícií a skombinujú sa zábery so správnou expozíciou, a to jasné časti podexponovaného záberu a tmavé časti preexponovaného záberu na vytvorenie záberov s väčším rozsahom gradácie (Vysoký dynamický rozsah). Uložia sa jeden záber so správnou expozíciou a jeden prekrytý záber.

 1. MENU (Camera Settings1) → [DRO/Auto HDR][Auto HDR].
 2. Zvoľte požadované nastavenie pomocou ľavej/pravej strany ovládacieho kolieska.

Podrobnosti položky ponuky

Auto HDR: Exposure Diff. Auto:
Vykoná sa automatická korekcia jasu.
Auto HDR: Exposure Diff. 1.0EV ― Auto HDR: Exposure Diff. 6.0EV:
Nastaví sa rozdiel expozície, a to na základe kontrastu snímaného objektu. Zvoľte úroveň optimalizácie od 1,0 EV (slabá) do 6,0 EV (silná).
Ak napríklad nastavíte hodnotu expozície na 2,0 EV, vytvorí sa kompozícia troch záberov s nasledujúcimi úrovňami expozície: −1,0 EV, správna expozícia a +1,0 EV.

Rada

 • Uzávierka sa spustí trikrát pre jeden záber. Dávajte pozor na nasledovné:
  • Túto funkciu použite vtedy, keď je snímaný objekt nehybný a nebliká.
  • Nemeňte kompozíciu záberu pred snímaním.

Poznámka

 • Táto funkcia nie je dostupná, keď [File Format] je [RAW] alebo [RAW & JPEG].
 • [Auto HDR] nie je dostupný v nasledujúcich režimoch snímania.
  • [Intelligent Auto]
  • [Scene Selection]
 • [Auto HDR] nie je dostupná v nasledujúcich situáciách:
  • Keď je zvolené [Multi Frame NR].
  • Keď je [Picture Effect] nastavená na inú možnosť ako [Off].
  • Keď je [Picture Profile] nastavená na inú možnosť ako [Off].
 • Nie je možné spustiť ďalšie snímanie, pokiaľ sa po snímaní nedokončí proces záznamu.
 • Požadovaný efekt sa nemusí získať, a to v závislosti od rozdielu medzi jasom objektu a podmienkami snímania.
 • Keď sa použije blesk, táto funkcia bude mať slabý účinok.
 • Keď je kontrast scény nízky, alebo dôjde k chveniu výrobku či rozmazaniu objektu, nemusia sa získať dobré zábery pomocou funkcie HDR. sa zobrazí cez snímaný záber, aby vás informoval o tom, že fotoaparát zistil rozmazanie záberu. Podľa potreby zmeňte kompozíciu záberu, alebo znova opatrne nasnímajte záber tak, aby nedošlo k jeho rozmazaniu.