Montážny adaptér

Pomocou montážneho adaptéra (predáva sa osobitne) môžete pripojiť objektív A-mount (predáva sa osobitne) k tomuto výrobku.
Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom spolu s montážnym adaptérom.

Poznámka

  • Keď sa zvolí iné nastavenie ako [Continuous Shooting: Lo] pre [Cont. Shooting], počas prvého záberu sa zaostrenie uzamkne, aj keď sa [Focus Mode] nastaví na [Continuous AF].
  • Pri určitých objektívoch sa montážny adaptér ani automatické zaostrovanie nemusia dať použiť. Poraďte sa so svojím predajcom výrobkov značky Sony alebo miestnym autorizovaným servisným strediskom spoločnosti Sony ohľadom kompatibilných objektívov.
  • Pri použití objektívu A-mount sa prisvetlenie nedá použiť.
  • Počas snímania videozáznamu sa môže zaznamenať prevádzkový zvuk objektívu a výrobku.
    Zvuk môžete vypnúť voľbou MENU (Camera Settings2) [Audio Recording] [Off].
  • Výrobku to môže trvať dlhý čas, kým zaostrí, alebo môže mať problém so zaostrením, a to v závislosti od použitého objektívu alebo snímaného objektu.