Wi-Fi Settings: SSID/PW Reset

Tento výrobok zdieľa informácie o pripojení pre [Send to Smartphone] a [Connection] v rámci [Ctrl w/ Smartphone] so zariadeniami, ktoré majú povolenie na pripojenie. Ak chcete zmeniť zariadenia, ktoré majú povolenie na pripojenie, znova nastavte informácie o pripojení.

  1. MENU(Network) → [Wi-Fi Settings][SSID/PW Reset][OK].

Poznámka

  • Ak pripojíte tento výrobok k smartfónu po resetovaní informácií o pripojení, znova bude potrebné vykonať nastavenia smartfónu.