Touch Operation

Nastaví sa možnosť aktivácie dotykových úkonov na monitore.

  1. MENU (Setup) → [Touch Operation] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Aktivuje sa dotykové ovládanie.
Off:
Deaktivuje sa dotykové ovládanie.