Viewfinder Bright.

Tento výrobok pri používaní hľadáčika nastavuje jas hľadáčika podľa okolitého prostredia.

  1. MENU(Setup) → [Viewfinder Bright.] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Auto:
Jas sa nastaví automaticky.
Manual:
Zvolí sa jas hľadáčika v rámci rozsahu –2 až +2.

Poznámka

  • Keď sa [Finder Frame Rate] nastaví na [High], [Viewfinder Bright.] sa nedá nastaviť na [Auto]. [Viewfinder Bright.] sa dá nastaviť len na [Manual].