Ovládanie fotoaparátu pomocou zariadenia iPhone alebo iPad (SSID)

Fotoaparát môžete ovládať pomocou zariadenia iPhone alebo iPad pripojením zariadenia iPhone alebo iPad k fotoaparátu pomocou SSID a hesla.
Uistite sa, že je [Ctrl w/ Smartphone] nastavené na [On] voľbou MENU(Network) → [Ctrl w/ Smartphone].

 1. MENU(Network) → [Ctrl w/ Smartphone][Connection].
  QR Code sa zobrazí na monitore tohto výrobku.
 2. Stlačte tlačidlo (Vymazať) tohto výrobku.
  SSID a heslo tohto výrobku sa zobrazia na monitore tohto výrobku.

 3. Zvoľte názov modelu tohto výrobku (DIRECT-xxxx: xxxx) v prostredí nastavenia Wi-Fi svojho zariadenia iPhone alebo iPad.

 4. Zadajte heslo zobrazené v tomto výrobku.


  Zariadenie iPhone alebo iPad je pripojené k tomuto výrobku.
 5. Skontrolujte, či bolo vaše zariadenie iPhone alebo iPad pripojené k „SSID“ zobrazenému v tomto výrobku.

 6. Vráťte sa na obrazovku „Home“ zariadenia iPhone alebo iPad a spustite Imaging Edge Mobile.
  • Teraz môžete diaľkovo snímať zábery pri súčasnej kontrole kompozície záberov na displeji vášho zariadenia iPhone alebo iPad.

Poznámka

 • Môže dôjsť k rušeniu rádiových vĺn, keďže komunikácia prostredníctvom Bluetooth a Wi-Fi (2,4 GHz) používa rovnaké frekvenčné pásmo. Ak je vaše pripojenie Wi-Fi nestabilné, môže sa vylepšiť vypnutím funkcie Bluetooth smartfónu. Ak to urobíte, funkcia prepojenia údajov o polohe nebude dostupná.