Movie w/ shutter

Môžete spustiť alebo zastaviť snímanie videozáznamov stlačením tlačidla spúšte, ktoré je väčšie a ľahšie sa stláča než tlačidlo MOVIE (Videozáznam).

  1. MENU (Camera Settings2) → [Movie w/ shutter] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Umožňuje snímanie videozáznamu pomocou tlačidla spúšte, keď je režim snímania nastavený na [Movie] alebo [S&Q Motion].
Off:
Snímanie videozáznamu pomocou tlačidla spúšte sa deaktivuje.

Rada

  • Keď sa [Movie w/ shutter] nastaví na [On], aj naďalej budete môcť spustiť alebo zastaviť snímanie videozáznamov pomocou tlačidla MOVIE.
  • Keď sa [Movie w/ shutter] nastaví na [On], budete môcť použiť tlačidlo spúšte na spustenie alebo zastavenie snímania videozáznamov na externom záznamníku/prehrávači pomocou [REC Control].

Poznámka

  • Keď sa [Movie w/ shutter] nastaví na [On], nebude možné zaostrovať stlačením tlačidla spúšte do polovice počas snímania videozáznamu.