DISP Button (Monitor/Finder)

Umožňuje nastaviť režimy zobrazenia displeja, ktoré je možné zvoliť pomocou DISP (Nastavenie zobrazenia) v režime snímania.

  1. MENU (Camera Settings2) → [DISP Button][Monitor] alebo [Finder] → požadované nastavenie → [Enter].
    Položky označené s sú dostupné.

Podrobnosti položky ponuky

Graphic Display :
Zobrazujú sa základné informácie o snímaní. Graficky sa zobrazujú rýchlosť uzávierky a hodnota clony.
Display All Info. :
Zobrazujú sa informácie o snímaní.
No Disp. Info. :
Informácie o snímaní sa nezobrazujú.
Histogram :
Graficky sa zobrazuje rozloženie jasu.
Level :
Ukazuje, či je výrobok vo vodorovnej polohe dopredu-dozadu (A) aj do strán (B). Keď je výrobok vo vodorovnej polohe v každom smere, farba tohto indikátora sa zmení na zelenú.

For viewfinder*:

Zobrazia sa len informácie o snímaní na monitore, nie objekt. Toto nastavenie je nastavenie zobrazenia pre snímanie s hľadáčikom.

Monitor Off*:

Vždy sa vypne monitor pri snímaní záberov. Môžete používať monitor pri prehliadaní záberov alebo používaní MENU. Toto nastavenie je nastavenie zobrazenia pre snímanie s hľadáčikom.

*Tieto režimy displeja sú dostupné len pri nastavení pre [Monitor].

Poznámka

  • Ak do značnej miery nakloníte výrobok dopredu alebo dozadu, chyba vodorovnej polohy bude veľká.
  • Výrobok môže mať hranicu chyby takmer ±1°, aj keď sa sklon opraví pomocou vodováhy.