Auto Power OFF Temp.

Nastaví sa teplota fotoaparátu, pri ktorej sa fotoaparát automaticky vypne počas snímania. Keď sa nastaví na [High], môžete pokračovať v snímaní, aj keď sa teplota fotoaparátu zvýši oproti bežnej teplote.

  1. MENU (Setup) → [Auto Power OFF Temp.] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Standard:
Nastaví sa štandardná teplota, pri ktorej sa fotoaparát vypne.
High:
Nastaví sa teplota, pri ktorej sa fotoaparát vypne, a to na vyššiu hodnotu ako [Standard].

Poznámky pre nastavenie [Auto Power OFF Temp.] na [High]

  • Nesnímajte počas držania fotoaparátu v ruke. Použite statív.
  • Používanie fotoaparátu počas jeho dlhodobého držania v ruke môže spôsobiť nízkoteplotné popáleniny.

Poznámka

  • Aj keď sa [Auto Power OFF Temp.] nastaví na [High], v závislosti od podmienok alebo teploty fotoaparátu sa dostupný záznamový čas pre videozáznamy nemusí zmeniť.