Delete All

Môžete vymazať všetky položky ponuky pridané do (My Menu) v MENU.

  1. MENU (My Menu) → [Delete All].
  2. Zvoľte [OK].