Privádzanie napájania z elektrickej zásuvky

Použite dodaný sieťový adaptér na snímanie a prehliadanie záberov počas privádzania napájania z elektrickej zásuvky. Týmto sa ušetrí energia akumulátora fotoaparátu.

 1. Vložte akumulátor do fotoaparátu.
 2. Pripojte fotoaparát k elektrickej zásuvke pomocou mikro USB kábla (je súčasťou dodávky) a sieťového adaptéra (je súčasťou dodávky).

Poznámka

 • Fotoaparát sa neaktivuje, ak je akumulátor úplne vybitý. Vložte dostatočne nabitý akumulátor do fotoaparátu.
 • Ak používate fotoaparát počas privádzania napájania z elektrickej zásuvky, uistite sa, že sa ikona (), ktorá uvádza, že prebieha napájanie prostredníctvom USB, zobrazuje na monitore.
 • Nevyberajte akumulátor počas privádzania napájania z elektrickej zásuvky. Ak vyberiete akumulátor, fotoaparát sa vypne.
 • Nevyberajte akumulátor, pokiaľ svieti kontrolka prístupu. Mohlo by dôjsť k poškodeniu dát na pamäťovej karte.
 • Pokiaľ je zapnuté napájanie, akumulátor sa nebude nabíjať, aj keď je fotoaparát pripojený k sieťovému adaptéru.
 • Za určitých podmienok sa napájanie môže dodatočne privádzať z akumulátora, aj keď používate sieťový adaptér.
 • Neodpájajte mikro USB kábel počas privádzania napájania z elektrickej zásuvky. Pred odpojením mikro USB kábla vypnite fotoaparát.
 • V závislosti od teploty fotoaparátu a akumulátora sa môže čas nepretržitého snímania skrátiť počas privádzania napájania z elektrickej zásuvky.
 • Pri použití mobilnej nabíjačky ako zdroja napájania sa pred použitím uistite, že je úplne nabitá. Rovnako dávajte pozor na stav nabitia mobilnej nabíjačky počas používania.