Func. of Touch Operation: Touch Shutter

Keď snímate s použitím monitora, fotoaparát automaticky zaostrí na bod, ktorého sa dotknete, a nasníma statický záber.
Vopred nastavte MENU (Setup) → [Touch Operation] na [On].

 1. Zvoľte MENU (Camera Settings2) → [Func. of Touch Operation][Touch Shutter].
 2. Dotknite sa ikony vnútri obdĺžnika v pravej hornej časti monitora počas zobrazenia obrazovky snímania.

  Farba značky naľavo od ikony sa zmení na oranžovú a aktivuje sa funkcia dotykovej spúšte.

  • Ak chcete zrušiť [Touch Shutter], znova sa dotknite ikony .
  • Funkcia dotykovej spúšte sa zruší, keď sa fotoaparát reštartuje.
 3. Dotknite sa objektu, na ktorý sa má zaostriť.

  Keď je objekt, ktorého ste sa dotkli na monitore, zaostrený, nasníma sa statický záber.

Rada

 • Dotykom monitora môžete ovládať nižšie uvedené funkcie snímania:
  • Snímanie sériových záberov pomocou dotykovej spúšte

   Keď sa [Drive Mode] nastaví na [Cont. Shooting], môžete nasnímať sériu záberov počas dotyku monitora.

  • Snímanie sériových záberov športových scén pomocou dotykovej spúšte

   Keď sa [Scene Selection] nastaví na [Sports Action], môžete nasnímať sériu záberov počas dotyku monitora.

  • Snímanie nepretržitých záberov so stupňovaním pomocou dotykovej spúšte

   Výrobok nasníma tri zábery, pričom sa expozícia automaticky posunie od základnej k tmavšej a potom k svetlejšej. Keď je [Drive Mode] nastavený na [Cont. Bracket], dotýkajte sa monitora až do ukončenia snímania. Po snímaní si môžete vybrať najlepší záber.

Poznámka

 • Funkcia [Touch Shutter] nie je dostupná v nasledujúcich situáciách:
  • Počas snímania s použitím hľadáčika
  • Keď sa režim snímania nastaví na [Movie]
  • Keď sa režim snímania nastaví na [S&Q Motion]
  • Keď [Focus Mode] je [Manual Focus]
  • Keď [Focus Area] je [Flexible Spot]
  • Keď [Focus Area] je [Expand Flexible Spot]
  • Keď [Focus Area] je [Tracking: Flexible Spot]
  • Keď [Focus Area] je [Tracking: Expand Flexible Spot]
  • Počas používania funkcie digitálneho zoomu
  • Počas používania [Clear Image Zoom]