Ovládanie fotoaparátu pomocou zariadenia iPhone alebo iPad (QR Code)

Zariadenie iPhone alebo iPad môžete pripojiť k fotoaparátu pomocou QR Code a ovládať fotoaparát pomocou zariadenia iPhone alebo iPad.
Uistite sa, že je [Ctrl w/ Smartphone] nastavené na [On] voľbou MENU (Network) → [Ctrl w/ Smartphone].

 1. MENU (Network) → [Ctrl w/ Smartphone][Connection].
  QR Code (A) a SSID (B) sa zobrazia na monitore tohto výrobku.

 2. Spustite Imaging Edge Mobile vo svojom zariadení iPhone alebo iPad a zvoľte [Scan QR Code of the Camera].
 3. Zvoľte [OK] na displeji zariadenia iPhone alebo iPad.
  • Keď sa zobrazí hlásenie, znova zvoľte [OK].
 4. Načítajte QR Code zobrazený na monitore tohto výrobku pomocou zariadenia iPhone alebo iPad.
  Zariadenie iPhone alebo iPad sa pripojí k tomuto výrobku.
  • Teraz môžete diaľkovo snímať zábery pri súčasnej kontrole kompozície záberov na displeji vášho zariadenia iPhone alebo iPad.

Rada

 • Po načítaní QR Code sa SSID (DIRECT-xxxx) a heslo tohto výrobku zaregistrujú do zariadenia iPhone alebo iPad. Neskôr to umožní ľahké pripojenie zariadenia iPhone alebo iPad k tomuto výrobku prostredníctvom Wi-Fi voľbou SSID.(Vopred nastavte [Ctrl w/ Smartphone] na [On].)

Poznámka

 • Môže dôjsť k rušeniu rádiových vĺn, keďže komunikácia prostredníctvom Bluetooth a Wi-Fi (2,4 GHz) používa rovnaké frekvenčné pásmo. Ak je vaše pripojenie Wi-Fi nestabilné, môže sa vylepšiť vypnutím funkcie Bluetooth smartfónu. Ak to urobíte, funkcia prepojenia údajov o polohe nebude dostupná.
 • Ak sa vaše zariadenie iPhone alebo iPad nedá pripojiť k tomuto výrobku pomocou QR Code, použite SSID a heslo.