Select REC Folder

Ak je [Folder Name] nastavené na [Standard Form] a existujú 2 alebo viac priečinkov, môžete zvoliť priečinok na pamäťovej karte, do ktorého sa budú zábery ukladať.

  1. MENU(Setup)→[Select REC Folder]→požadovaný priečinok.

Poznámka

  • Nie je možné zvoliť priečinok, keď je [Folder Name] nastavené na [Date Form].