Vloženie/vybratie pamäťovej karty

Vysvetľuje spôsob vloženia pamäťovej karty (predáva sa osobitne) do výrobku.

  1. Otvorte kryt akumulátora/pamäťovej karty.

  2. Vložte pamäťovú kartu.

    • S odrezaným rohom smerujúcim podľa obrázka vložte pamäťovú kartu tak, aby zacvakla na miesto. Vložte pamäťovú kartu správne. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poruche.
  3. Zatvorte kryt.

Rada

  • Pri prvom použití pamäťovej karty s fotoaparátom sa odporúča, aby ste kartu naformátovali vo fotoaparáte s cieľom dosiahnuť stabilnejšiu činnosť pamäťovej karty.

Vyberanie pamäťovej karty

Otvorte kryt pamäťovej karty a uistite sa, že kontrolka prístupu (A) nesvieti a potom jedným jemným potlačením pamäťovej karty ju vyberte.