JPEG Image Size (statický záber)

Čím je veľkosť záberu väčšia, tým viac detailov sa reprodukuje, keď sa záber vytlačí na papieri veľkého formátu. Čím je veľkosť záberu menšia, tým viac záberov je možné nasnímať.

  1. MENU (Camera Settings1) → [JPEG Image Size] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Keď je [Aspect Ratio] nastavený na 3:2
L: 24M 6000 × 4000 pixelov
M: 12M 4240 × 2832 pixelov
S: 6.0M 3008 × 2000 pixelov

Keď je [Aspect Ratio] nastavený na 16:9
L: 20M 6000 × 3376 pixelov
M: 10M 4240 × 2400 pixelov
S: 5.1M 3008 × 1688 pixelov

Keď je [Aspect Ratio] nastavený na 1:1
L: 16M 4000 × 4000 pixelov
M: 8.0M 2832 × 2832 pixelov
S: 4.0M 2000 × 2000 pixelov

Poznámka

  • Keď je [File Format] nastavený na [RAW] alebo [RAW & JPEG], veľkosť záberov vo formáte RAW bude zodpovedať „L“.