Eye-Start AF (statický záber)

Nastavenie možnosti použitia automatického zaostrovania pri pohľade cez elektronický hľadáčik.

  1. MENU(Camera Settings1) → [Eye-Start AF] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Automatické zaostrovanie sa spustí, keď sa pozriete cez elektronický hľadáčik.

Off:
Keď sa pozriete cez elektronický hľadáčik, automatické zaostrovanie sa nespustí.

Rada

  • Funkcia [Eye-Start AF] je dostupná po pripojení objektívu A-mount a montážneho adaptéra (LA-EA2, LA-EA4) (predávajú sa osobitne).