Silent Shooting (statický záber)

Zábery je možné snímať bez zvuku uzávierky.

 1. MENU (Camera Settings2) → [Silent Shooting] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

On:
Zábery je možné snímať bez zvuku uzávierky.
Off:
[Silent Shooting] je deaktivované.

Poznámka

 • Funkciu [Silent Shooting] používajte na svoju vlastnú zodpovednosť, pričom vezmite do úvahy právo na súkromie a ochranu tváre danej osoby.
 • Aj keď sa nastaví [Silent Shooting] na [On], nebude úplne nehlučné.
 • Aj keď sa nastaví [Silent Shooting] na [On], bude sa ozývať prevádzkový zvuk clony a zaostrovania.
 • Ak pri snímaní statických záberov pomocou funkcie [Silent Shooting] s nízkou citlivosťou ISO namierite fotoaparát na veľmi jasný zdroj svetla, oblasti s vysokou intenzitou na monitore sa môžu nasnímať v tmavších tónoch.
 • Pri vypnutí napájania sa v zriedkavých prípadoch môže ozvať zvuk uzávierky. Nie je to porucha.
 • Môže sa vyskytnúť skreslenie obrazu spôsobené pohybom objektu alebo fotoaparátu.
 • Ak snímate zábery pri okamžitom osvetlení alebo blikajúcich svetlách, ako je, napríklad svetlo blesku z iných fotoaparátov alebo žiarivkové osvetlenie, na zábere sa môže vyskytnúť efekt prúžkovania.
 • Ak chcete vypnúť zvukovú signalizáciu, ktorá sa ozve pri zaostrení objektu alebo pri činnosti samospúšte, nastavte [Audio signals] na [Off].
 • Aj keď sa [Silent Shooting] nastaví na [On], zvuk uzávierky sa môže ozvať za nasledujúcich okolností:
  • Keď zachytávate štandardnú bielu farbu pre vlastné vyváženie bielej farby
  • Keď zaregistrujete tváre pomocou [Face Registration]
 • Nie je možné zvoliť [Silent Shooting], keď je otočný prepínač režimov nastavený do iného režimu ako P/A/S/M.
 • Keď sa [Silent Shooting] nastaví na [On], nasledujúce funkcie budú nedostupné:
  • Snímanie s bleskom
  • Auto HDR
  • Picture Effect
  • Picture Profile
  • Long Exposure NR
  • e-Front Curtain Shutter
  • Snímanie v režime BULB
  • Multi Frame NR
 • Po zapnutí fotoaparátu sa čas, za ktorý je možné spustiť snímanie, predĺži približne o 0,5 sekundy.