Grid Line

Nastavenie možnosti zobrazenia pomocnej mriežky. Pomocná mriežka vám pomôže nastaviť kompozíciu záberov.

  1. MENU(Camera Settings2) → [Grid Line] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Rule of 3rds Grid:
Umiestnite hlavné objekty v blízkosti jednej z čiar pomocnej mriežky, ktoré rozdeľujú záber na tretiny, s cieľom získať dobre vyváženú kompozíciu záberu.
Square Grid:
Štvorcové mriežky uľahčujú kontrolu horizontálnej úrovne vašej kompozície záberu. Je to užitočné na určenie kompozície pri snímaní krajín, záberov zblízka alebo vykonávaní skenovania fotoaparátom.
Diag. + Square Grid:
Umiestnite objekt na diagonálnu čiaru na vyjadrenie povznášajúceho a silného pocitu.
Off:
Pomocná mriežka sa nezobrazí.