Pripojenie/odpojenie objektívu

Pred pripojením alebo odpojením objektívu vypnite fotoaparát.

 1. Odstráňte kryt bajonetu (A) z fotoaparátu a zadný kryt objektívu (B) zo zadnej časti objektívu.

  • Po dokončení snímania sa odporúča pripevniť predný kryt na objektív.
 2. Nasaďte objektív zarovnaním dvoch bielych značiek (montážnych značiek) na objektíve a fotoaparáte.

  • Držte fotoaparát s bajonetom smerujúcim nadol, aby sa zabránilo vniknutiu prachu a malých úlomkov do fotoaparátu.
 3. Počas mierneho potláčania objektívu smerom k fotoaparátu pomaly otáčajte objektív v smere šípky dovtedy, kým nezacvakne do zaistenej polohy.

  • Objektív pri pripájaní držte priamo.

Odpojenie objektívu

Podržte stlačené tlačidlo uvoľnenia objektívu (A) a otáčajte objektív v smere šípky dovtedy, kým sa nezastaví.

Po odpojení objektívu nasaďte kryt bajonetu na fotoaparát a kryty objektívu na prednú a zadnú časť objektívu, aby sa zabránilo vniknutiu prachu a malých úlomkov do fotoaparátu a objektívu.

Poznámka

 • Pri pripájaní/odpájaní objektívu pracujte rýchlo v bezprašnom prostredí.
 • Pri pripájaní objektívu nestlačte tlačidlo uvoľnenia objektívu.
 • Pri pripájaní objektívu nepoužívajte silu.
 • Na použitie objektívu A-mount (predáva sa osobitne) sa vyžaduje montážny adaptér (predáva sa osobitne). Pri používaní montážneho adaptéra vychádzajte z návodu na používanie dodaného s montážnym adaptérom.
 • Keď použijete objektív s otvorom na pripevnenie statívu, pripevnite statív k tomuto otvoru, aby sa zaistilo vyváženie hmotnosti objektívu.
 • Pri prenášaní fotoaparátu s pripojeným objektívom pevne držte fotoaparát aj objektív.
 • Nedržte časť objektívu, ktorá je vysunutá kvôli nastaveniu priblíženia alebo zaostrenia.