Popis jednotlivých častí

Keď je odpojený objektív

 1. Tlačidlo spúšte
 2. Hlavný vypínač ON/OFF (Napájanie)
 3. Snímač infračerveného diaľkového ovládača
 4. Anténa Wi-Fi/Bluetooth (vstavaná)
 5. Kontrolka samospúšte/Osvetlenie pri automatickom zaostrovaní
 6. Tlačidlo uvoľnenia objektívu
 7. Mikrofón*
 8. Objektív
 9. Bajonet
 10. Obrazový snímač**
 11. Kontakty objektívu**

* Nezakrývajte túto časť počas snímania videozáznamu. V opačnom prípade môže dôjsť k výskytu šumu alebo zníženiu hlasitosti.

** Nedotýkajte sa priamo týchto častí.

 1. Sánky pre rôzne rozhrania*
 2. Značka polohy obrazového snímača
  • Obrazový snímač je snímač, ktorý prevádza zdroj svetla na elektrický signál. Značka ukazuje polohu obrazového snímača. Pri meraní presnej vzdialenosti medzi fotoaparátom a snímaným objektom vychádzajte z polohy horizontálnej čiary.

  • Ak sa snímaný objekt nachádza bližšie, než je minimálna vzdialenosť snímania objektívu, zaostrenie sa nedá potvrdiť. Zabezpečte dostatočnú vzdialenosť medzi snímaným objektom a fotoaparátom.
 3. Háčiky na remienok na rameno

  Pripevnite oba konce popruhu k fotoaparátu.

 4. Reproduktor
 5. Tlačidlo C1 (Tlačidlo používateľského nastavenia 1)/Tlačidlo C2 (Tlačidlo používateľského nastavenia 2)
 6. Ovládací volič
 7. Otočný prepínač režimov
 8. Multi/Micro USB koncovka*

  Tento konektor podporuje zariadenia kompatibilné s Micro USB.

 9. Kontrolka nabíjania
 10. Mikrokonektor HDMI
 11. Konektor (Mikrofón)

  Po pripojení externého mikrofónu sa vstavaný mikrofón automaticky vypne. Keď je typ externého mikrofónu s napájaním po zasunutí, napájanie mikrofónu sa bude privádzať z fotoaparátu.

 12. Konektor (Slúchadlá)


* Podrobnosti o kompatibilnom príslušenstve pre sánky pre rôzne rozhrania a Multi/Micro USB koncovku nájdete uvedené na webovej stránke spoločnosti Sony, alebo sa obráťte na svojho predajcu výrobkov značky Sony alebo miestne autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony. Dá sa použiť aj príslušenstvo určené pre sánky na príslušenstvo. Činnosť s príslušenstvom od iných výrobcov nie je zaručená.


 1. Snímač priblíženia oka
 2. Hľadáčik
 3. Kalich okulára
  • Nie je pripojené k fotoaparátu z výroby. Ak plánujete používať hľadáčik, odporúča sa pripevniť očnicu.
  Pripevnenie/odstránenie očnice

  Priložte očnicu k drážke na hľadáčiku a zasuňte ju na miesto.

  Ak chcete odpojiť očnicu, uchopte ju za ľavú a pravú stranu a nadvihnite ju.

  • Očnicu odstráňte pri pripájaní príslušenstva (predáva sa osobitne) k sánkam pre rôzne rozhrania.
 4. Monitor
  • Môžete zmeniť uhol monitora na snímanie z ľubovoľnej polohy.

   Horná poloha (držanie fotoaparátu vysoko)

   Spodná poloha (držanie fotoaparátu nízko)

   Poloha autoportrétu (nasmerovanie monitora na seba na zhotovenie autoportrétu)

  • Je možné, že sa nebude dať nastaviť uhol monitora, a to v závislosti od typu používaného statívu. V takomto prípade jedným povolením skrutky statívu nastavte uhol monitora.
 5. Ovládač dioptrickej korekcie
  • Ovládač dioptrickej korekcie nastavte podľa svojho zraku tak, aby bolo zobrazenie v hľadáčiku ostré. Ak je ťažké otočiť ovládač dioptrickej korekcie, odstráňte očnicu a potom nastavte ovládač.

 6. Tlačidlo MENU
 7. Tlačidlo C3 (Tlačidlo používateľského nastavenia 3)
 8. Prepínač AF/MF/AEL
 9. Na snímanie: tlačidlo AF/MF/tlačidlo AEL
  Na zobrazenie: Tlačidlo (Zväčšiť)
 10. Tlačidlo MOVIE (Videozáznam)
 11. Na snímanie: Tlačidlo Fn (Funkcia)
  Na zobrazenie: Tlačidlo (Send to Smartphone)

  Prostredie [Send to Smartphone] môžete zobraziť stlačením tohto tlačidla.

 12. Ovládacie koliesko
 13. Stredové tlačidlo
 14. Tlačidlo C4 (Tlačidlo používateľského nastavenia 4)/Tlačidlo (Vymazať)
 15. Tlačidlo (Prehrávanie)

 1. (Značka N)
  • Dotknite sa tejto značky, keď pripájate fotoaparát k smartfónu vybavenému funkciou NFC. Podrobnosti o umiestnení (Značka N) na vašom smartfóne nájdete uvedené v návode na používanie smartfónu.

    

  • NFC (Near Field Communication) je medzinárodný štandard technológie bezdrôtovej komunikácie s krátkym dosahom.
 2. Otvor na upevnenie statívu

  Použite statív so skrutkou, ktorá má dĺžku menej ako 5,5 mm. V opačnom prípade nebude možné pevne zaistiť fotoaparát, pričom môže dôjsť k poškodeniu fotoaparátu.

 3. Kontrolka prístupu
 4. Kryt akumulátora/pamäťovej karty
 5. Poistný prvok akumulátora
 6. Slot na vloženie akumulátora
 7. Slot na pamäťovú kartu