Intelligent Auto

Fotoaparát sníma s funkciou automatického rozpoznania scény.

  1. Nastavte otočný prepínač režimov na (Auto Mode).
    • Režim snímania sa nastaví na (Intelligent Auto).
  2. Namierte fotoaparát na objekt.
    Keď fotoaparát rozpoznal scénu, na displeji sa zobrazí ikona rozpoznanej scény.

  3. Nastavte zaostrenie a nasnímajte záber.

Poznámka

  • Výrobok nerozpozná scénu pri snímaní záberov s inými funkciami zoomu ako je optický zoom.
  • Výrobok nemusí správne rozpoznať scénu za určitých podmienok snímania.
  • V režime [Intelligent Auto] sa väčšina funkcií nastaví automaticky, pričom nie je možné upraviť tieto nastavenia podľa vlastného uváženia.