Spot Metering Point

Nastaví sa to, či sa bude koordinovať poloha bodového merania s oblasťou zaostrovania, keď je [Focus Area] nastavené na [Flexible Spot], [Expand Flexible Spot], [Tracking: Flexible Spot] alebo [Tracking: Expand Flexible Spot].

  1. MENU (Camera Settings1) → [Spot Metering Point] → požadované nastavenie.

Podrobnosti položky ponuky

Center:
Poloha bodového merania sa nebude koordinovať s oblasťou zaostrovania, ale sa bude vždy merať jas v strede.
Focus Point Link:
Poloha bodového merania sa bude koordinovať s oblasťou zaostrovania.

Poznámka

  • Keď sa [Focus Area] nastaví na inú možnosť ako [Flexible Spot]/[Expand Flexible Spot]/[Tracking: Flexible Spot]/[Tracking: Expand Flexible Spot], poloha bodového merania sa uzamkne do stredu.
  • Keď sa [Focus Area] nastaví na [Tracking: Flexible Spot] alebo [Tracking: Expand Flexible Spot], poloha bodového merania sa bude koordinovať s polohou spustenia sledovania, ale sa nebude koordinovať so sledovaním daného objektu.