Face Registration (New Registration)

Ak vopred zaregistrujete tváre, tento výrobok dokáže zaostriť na zaregistrovanú tvár ako prioritnú.

  1. MENU(Camera Settings1) → [Face Registration][New Registration].
  2. Zarovnajte vodiaci rámček s tvárou, ktorá sa má zaregistrovať a stlačte tlačidlo spúšte.
  3. Keď sa zobrazí hlásenie s potvrdením, zvoľte [Enter].

Poznámka

  • Zaregistrovať je možné maximálne osem tvárí.
  • Tvár nasnímajte spredu na jasne osvetlenom mieste. Tvár sa nemusí zaregistrovať správne, ak je zakrytá klobúkom, maskou, slnečnými okuliarmi, atď.